Een goed draaiende vereniging hangt en staat met opgeleid kader. Om die reden is het dan ook van groot belang dat een vereniging beschikt over gediplomeerd kader. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gediplomeerd trainer.

Een gediplomeerde trainer die:

 • er voor zorgt dat er wekelijks kwalitatief goede
  trainingen plaatsvinden,
 • een planning voor de langere termijn uitzet,
 • er voor zorgt dat nieuwe (jeugd)leden goed
  worden opgevangen,
 • zorgt dat nieuwe (jeugd)leden worden behouden,
 • goed contact heeft met de ouders van (nieuwe)
  jeugdleden,
 • nauw samenwerkt met het bestuur
 • een zeer belangrijke rol binnen de vereniging vervult.

Ziet uw vereniging ook het belang in van goed opgeleid kader?

Ja? Dan is nú het moment om het jeugdbeleid binnen uw vereniging naar een hoger niveau te tillen. Stimuleer uw leden om deel te nemen aan één van de trainersopleidingen die de Nederlandse Basketball Bond geeft.

Stimuleren kan op verschillende manieren:

Denk bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming in de kosten. Vooral jonge leden zien het kostenplaatje als een belemmering om deel te nemen aan een trainersopleiding. Voor deze leden zou de vereniging (een deel van) de kosten voor haar rekening kunnen nemen, eventueel in ruil voor een jaar training geven binnen de vereniging.

Een groot aantal leden ziet er tegenop om alleen een trainersopleiding te volgen. Probeer in zo’n geval meerdere leden te stimuleren een opleiding te volgen. Het is tenslotte gezelliger om samen naar de bijeenkomsten te gaan en samen opdrachten uit te werken. Deze nauwe samenwerking kunnen ze ook later binnen de vereniging voortzetten wat zorgt voor een goede continuïteit.

Enthousiasmeer alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het training geven. Denk hierbij aan de assistent-trainers die nog geen trainersdiploma hebben.

Door verenigingen van bovenstaande informatie te voorzien hoopt Basketbal Promotie Limburg en de Nederlandse Basketbal Bond dat verenigingen zich er van bewust worden dat deelname aan een trainersopleiding van groot belang is voor een vereniging, want: ‘een goed draaiende vereniging hangt en staat met goed opgeleid kader’. Investeer dan ook nu in de toekomst van uw club!

Basketbal Promotie Limburg kan kaderopleidingen verzorgen of kan uw vereniging helpen om een plan van aanpak te maken om meer kader te krijgen:

Heeft u vragen? info@basketballpromotielimburg.nl

Start typing and press Enter to search