Binnen de nieuwe vorm van opleiden en begeleiden van trainers en coaches speelt de praktijkbegeleider een cruciale rol. Hij/zij is de spil binnen dit concept. Basketbal Promotie Limburg biedt verengingen en / of scholen praktijkbegeleiders aan. Deze praktijkbegeleider kan actief zijn tijdens de opleiding maar Basketbal Promotie Limburg is van mening dat juist na de opleiding de begeleiding uitermate belangrijk is. Wanneer je een diploma hebt, begint pas het echte werk. De praktijkbegeleider kan de gediplomeerde trainer ook na het behalen van zijn diploma helpen door het geven van feedback.

De wijze van opleiden van nu, vraagt een grote inzet van de verenigingen. De verenigingen moeten inzien dat opleiden en begeleiden van het kader tot een belangrijke taak binnen de clubs gaat behoren. In het kort een opsomming van de werkzaamheden van de praktijkbegeleider.

Kerntaken

De volgende kerntaken maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel:

 1. creëren en aanbieden van de benodigde leersituaties
 2. begeleiden en ondersteunen van de deelnemer tijdens de uitvoering (training)
 3. het analyseren en bespreken van de leersituatie en het geven van een waardering en advies
 4. Nadat de deelnemer zijn diploma heeft gehaald herhaaldelijk persoonlijk feedback geven op de ontwikkeling van de deelnemer. (dit kan tijdens de trainingen gegeven door de deelnemer en ook aan meerdere deelnemers tegelijk

Competenties van de praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider is in staat om op adequate wijze:

 1. Een plan op te stellen voor het realiseren van de doelen van de deelnemer / trainer in relatie met de eigen werkzaamheden, zodat de deelnemer / trainer effectief en efficiënt opgeleid wordt (kerntaak 1)
 2. Een realistische leersituatie te creëren, waarin de leeractiviteiten onder de gewenste condities kunnen worden uitgevoerd (kerntaak 1)
 3. De deelnemer / trainer te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen in de praktijksituatie en naar het kwaliteitsniveau wordt gewerkt (kerntaak 1 en 2)
 4. De uitgevoerde werkzaamheden te waarderen / beoordelen, zodat er inzicht ontstaat over de voortgang. Scorelijsten (kerntaak 3).
 5. Te adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden en ten aanzien van de opleiding. Contact met de leercoach (kerntaak 3).
 6. Een rapportage op te stellen ten behoeve van de kandidaat / trainer, waar bij de resultaten afgezet worden tegen de standaard van het betreffende kwalificatieprofiel en de ambities (kerntaak 3).
 7. Een gesprek met de cursist uit te voeren, om een goed beeld te krijgen van de ambities en mogelijkheden van de deelnemer / trainer en een optimale uitgangssituatie te realiseren (kerntaak 1).
 8. Te communiceren met derden, zodat alle betrokkenen juist geïnformeerd zijn en op de juiste wijze in de leersituatie staan (kerntaak 1, 2 en 3).

Algemeen

Een cursist / trainer heeft zich aangemeld voor een opleiding of begeleiding. Tijdens een opleiding wordt hij begeleid door een leercoach (aangesteld vanuit de NBB) en door een praktijkbegeleider (de begeleider vanuit de Basketbal Promotie Limburg). De cursist werkt aan taken, opdrachten waardoor hij vaardigheden (kerntaken) bewijst en zo aantoont competent te zijn.
Wanneer de trainer zich aanmeldt voor een begeleiding stelt de praktijkbegeleider samen met de vereniging / trainer een plan van aanpak op om er voor te zorgen dat de gewenste ontwikkeling vooraf bekend is en ook gemeten kan worden en er een gezamenlijk doel geformuleerd is.

Functie en taken van een praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider begeleidt de (toekomstige) trainer / coach op de werkvloer (stage). De kandidaat/cursist draagt hierbij zelfverantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Op basis van feedback gesprek, komen kandidaat en praktijkbegeleider tot duidelijke leerafspraken en die leiden naar een verbetering. De praktijkbegeleider heeft tijdens een opleiding contant met de aangestelde leercoach.

Een praktijkbegeleider helpt de cursist / trainer dus bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Hij observeert, geeft feedback over het handelen van de cursist / trainer, geeft het goede voorbeeld en adviseert indien nodig. Hij begeleidt de cursist / trainer bij het uitvoeren van praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider beheerst zelf de vaardigheden die de cursist nog wil ontwikkelen.

De opleiding in de praktijk (trainingen geven) is begonnen

De praktijkbegeleider is als eerste aan zet en begeleidt de cursist / trainer direct op de werkvloer.

Een belangrijk facet binnen het leren is de reflectie. Elke les wordt voorzien van de volgende opmerkingen:

 • Wat ging er goed?
 • Wat ging er minder goed?
 • Heb ik mijn doel(en) gehaald?
 • Wat zijn mijn leervragen voor de volgende trainingen / voor de volgende activiteiten?

De kandidaat / trainer werkt in de praktijk via opdrachten aan zijn competenties (onderdeel kerntaken). Hij leert vooral door te reflecteren. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats tussen de kandidaat / trainer en de praktijkbegeleider m.b.t. opdrachten en leervragen (reflecties).

Bezoek praktijkbegeleider tijdens een praktijkles

De praktijkbegeleider bezoekt de kandidaat / trainer regelmatig op de werkvloer. Bij het geplande bezoek dient de trainingsvoorbereiding aanwezig te zijn:

 • De praktijkbegeleider neemt de portfolio door (in het geval van een opleiding) of de voorbereiding van de training.
 • Bekijkt de training en geeft wanneer nodig direct feedback
 • Na de training volgt een nabespreking.
 • De praktijkbegeleider geeft feedback op de bijgewoonde training en geeft zijn bevindingen
 • De kandidaat / trainer maakt een reflectie van het bezoek en noteert leerpunten (POP)

Basketbal Promotie Limburg kan optreden als praktijkbegeleider tijdens de opleiding maar zeker ook na de opleiding. Dit heeft zeker de voorkeur van Basketbal Promotie Limburg.

Heeft u vragen? info@basketballpromotielimburg.nl
Wilt u een praktijkbegeleider boeken? Dat kan online. Klik hier.

Start typing and press Enter to search