Wederom heeft  Basketball Promotie Limburg het voornemen om een cursus Basketball Trainer  2 (BT2) te organiseren. Bij voldoende animo zullen we in januari starten met de intakegesprekken en zullen de workshops  op de woensdagavond plaatsvinden in Weert. Geïnteresseerden dienen de scan op de NBB site onder opleidingen in te vullen. Tevens dienen ze dan al aan te geven dat de locatie Weert zal zijn.  Tijdens het intakegesprek zal de uitkomst van de scan besproken worden en dienen geïnteresseerden een basketbal en een maatschappelijke cv bij zich te hebben. Naast de invulling van de scan dienen geïnteresseerden zich via mail aan te  melden bij Ed Heemskerk : ecamheemskerk@home.nl of via info@basketballpromotielimburg.nl

Recent Posts

Start typing and press Enter to search