NBB Streetball Masters

Streetball is een vorm van basketball waar de NBB grootse plannen mee heeft. Door de laagdrempeligheid past deze manier van basketball bij de wat oudere doelgroep. De meest gebruikte spelvorm van Streetball is 3-tegen-3. Spelers komen intensiever aan bod.

Het doel is om de NBB en haar verenigingen streetball als structurele vorm te laten aanbieden op de talloze basketballpleintjes in heel Nederland. Daarmee wordt het traditionele basketballseizoen wezenlijk verlengd en kan onze mooie sport ook eindelijk gezien worden! Tevens kan Streetball een oplossing zijn voor de accommodatieproblemen. Let’s play outside!

City Streetball is een innovatief project waarbij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) basketballverenigingen ondersteunt bij het opzetten en aanbieden van structurele activiteiten op openbare basketballpleintjes. De activiteiten zijn gericht op jongeren van 7 t/m 17 jaar en bestaan uit clinics, wedstrijden en toernooien.

City Streetball is gestart in het kader van het programma ‘Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden’ van NOC*NSF om te testen of innovatief sportaanbod perspectief biedt om (meer) mensen aan het sporten te krijgen en te houden.

Daarbij ziet NOC*NSF veel potentie in streetball door de laagdrempeligheid,
het dynamische spel en stoere imago wat helemaal aansluit bij de sportieve wensen van de hedendaagse jeugd. City Streetball wordt dan ook als good practice genoemd in het kader van het Olympisch vuur.

Binnen City Streetball organiseren de basketballverenigingen de activiteiten op de lokale basketballpleintjes. Zij doen dit door streetballcoaches aan te stellen, die de clinics, wedstrijdjes en toernooien verzorgen.

Basketbal Promotie Limburg organiseert diverse streetmasters in Limburg en ondersteunt verenigingen, met haar kennis en ervaring, die Streetbasketball zien als een kans.

Heeft u vragen? info@basketballpromotielimburg.nl

Start typing and press Enter to search