De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) en de Weerter basketbalvereniging Basketbal Academie Limburg (BAL) hebben op 14 juni in het gemeentehuis van Weert een convenant getekend. Hierin is vastgelegd dat BAL ook de komende drie jaar als Regionaal Talenten Centrum (TRC) zal optreden en samen met de NBB talentvolle jongens en meiden van 14 t/m 21 jaar zal opleiden.

Daarnaast gaan zowel de NBB als BAL zich inspannen om ook gezamenlijk de basketbalsport verder te ontwikkelen in Zuidoost Nederland. Simone (directeur NBB): “Wij zijn ontzettend blij met de inspanningen van BAL in het opleiden van jeugdig talent de afgelopen 10 jaar. Het basketbal in Nederland zit in de lift. De internationale successen van de (jeugd)teams op de EK’s en de kans dat ons 3×3 team zich kan kwalificeren voor de Olympische spelen zal het basketbal in Nederland een enorme boost geven”. De samenwerking met de NBB is voor BAL van essentieel belang voor de verdere uitbouw en professionalisering van het RTC. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de  gemeente Weert werd verder gesproken over de ontwikkeling van het jeugdbasketbal in Limburg en heeft de NBB haar wensen en ervaringen kunnen delen op het gebied van (top)sport accommodaties met de gemeente Weert. Jeroen van Veen (voorzitter BAL): “Ik ben ontzettend blij dat de NBB naar Weert is gekomen om in gesprek te gaan met onze belangrijkste partners. Naast het getekende convenant met de NBB gaan we met alle partners in de sportzone Weert (Topsport Limburg, de Gemeente Weert en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) in gesprek om een gezamenlijk convenant voor de komende jaren af te sluiten zodat de continuïteit van de het RTC is geborgd”. Ondanks de successen van het RTC, is het de afgelopen jaren niet gelukt is om het bedrijfsleven actief te betrekken bij de talentontwikkeling. Dit wordt de komende periode een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente en BAL. Jeroen van Veen (voorzitter BAL): “Wij kunnen uitgroeien tot een mooi zakelijk platform voor bedrijven die sport, opleiden en jeugd belangrijk vinden. Het maatschappelijk belang van topsport wordt onderschat. (Top)sport bindt mensen en dat is belangrijk voor Weert en Limburg. Voor de continuïteit van het RTC is het belangrijk dat de financiële basis wordt verbreed want anders wordt topsport onbetaalbaar voor de jeugd”.

Foto van links naar rechts: Marijn Braks (BAL), Simone Volmer-van den Biggelaar (Directeur NBB), Jeroen van Veen (BAL), Okke te Velde (technische Directeur NBB) en Henrico Gijzen (BAL)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search