Loket3

In dit gesprek maakt u kennis met Loket3. We gaan in gesprek met de oprichters van Loket3: Patrick Idema en Milou Houtman.

Welke dienstverlening levert Loket3?

Loket3 is er voor iedere (jong) volwassene die vanuit sociale activiteiten weer mee wil participeren in de maatschappij. Wij zijn een Re-integratie en jobcoachorganisatie.

Loket3 heeft als doel (jong) volwassene te helpen met de hulpvragen over dagactiviteiten, scholing en arbeid. Zo vind je passend werk en kun je een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het hebben en behouden van een betaalde baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding, creatieve oplossingen voor praktische problemen en persoonlijke ondersteuning kunnen (jong) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt wèl deelnemen aan het arbeidsproces. Dat creëert waarde en betekenis voor:  de werkzoekende, de directe omgeving én voor bedrijven die de samenwerking aangaan. Ieder mens verdient een kans om zichzelf te ontplooien en deel te nemen aan de samenleving? Wat Loket3 betreft, is werk hiervoor hèt middel. In samenwerking met het UWV en diverse gemeenten begeleidt Loket3 haar kandidaten naar passend werk in de reguliere arbeidsmarkt. “In een individueel traject zoals WerkFit Maken, Naar Werk, Jobcoaching of een groepstraject zoals Sporti3f onderzoeken we samen met de kandidaat wat zijn of haar interesses, kwaliteiten en werkpunten zijn. Vervolgens zoeken we in ons netwerk naar een bedrijf met ruimte om de talenten van onze kandidaat tot bloei te laten komen. Samen met de werkgever begeleiden we de kandidaat voor een optimale invulling van de wederzijdse verwachtingen.” Aldus Milou Houtman.

Op welke wijze komt Sport en in het bijzonder Basketball tot uiting in jullie trajecten?

Je kunt bij ons terecht voor activering en training. Wanneer de afstand naar werk nog te groot is om te overbruggen, kun je al een eerste stap maken met activiteiten waarin het sociale aspect centraal staat.

“In een re-integratieproject zetten we sport (ook vaak basketball) in als middel om de keukentafelgesprekken met jongeren te doorbreken.” Veel van de werkzoekenden zitten in een sociaal isolement en hebben geen breed netwerk. Loket3 heeft een project onder de naam “Sporti3f” waarbij sport een middel is om vaardigheden te leren die nodig zijn in een traject naar werk. De interactie in de groep speelt een rol bij zelfdiscipline, op tijd komen, samen een doel hebben. Bovendien staat de begeleidende coach naast de deelnemers in plaats van tegenover. Zo ontstaat er een betere vertrouwensband waardoor de coach veel betere informatie krijgt om de vertaalslag naar werk te kunnen maken.

Basketball als teamsport nodigt uit tot samenwerking, vaardigheden die in een werkproces centraal staan. Een bezoek aan een wedstrijd van BAL vergroot hun sociale netwerk.

Wat hebben jullie met Basketball? Milou: “Als kind bezocht ik samen met mijn ouders de wedstrijden van Miniware en BSW.  Deze beleving deel ik nu met mijn eigen gezin door iedere thuiswedstrijd te gaan kijken naar BAL. Patrick daarentegen is zelf erg actief in verschillende sportvormen. Hierdoor kunnen we een breed aanbod aan sporten aanbieden.

Basketball is een activiteit die we laagdrempelig kunnen inzetten. De basketbal nodigt direct uit om te dribbelen.”

BAL is druk bezig met het oprichten van een nieuwe businessclub. Loket3 gaat zeker lid worden van de businessclub.

Wat trekt jullie hierin aan?

Loket3 ziet in de businessclub de kans om bedrijven te ontmoeten en uit te nodigen waar je een netwerk mee opbouwt. Zowel werkgevers als werknemers nodigen we regelmatig uit voor het bijwonen van een wedstrijd.

Start typing and press Enter to search