Algemene informatie over BC Kimbria Maastricht

BC Kimbria is in 1955 opgericht en scoort in het Maastrichtse al bijna 60 jaar als een stabiele en vitale vereniging. Ons doel is om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om te basketballen en om met sport kennis te maken. Onze vereniging heeft leden van 6 jaar tot 60 jaar.


Er is zowel aandacht voor breedtesport (jeugd en recreatief) als het bieden van de mogelijkheid om op hoog niveau basketball te spelen. Kimbria wil ook de komende jaren werken aan een vereniging die aantrekkelijk is en blijft voor jong en oud.

De jeugd heeft echter de toekomst en om die reden willen wij met name bij de jeugd voor een impuls zorgen. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door met jeugd instuifgroepen te werken in verschillende wijken van Maastricht. Er wordt tevens ingezet op actieve werving via basis- en middelbare scholen en het samen opzetten en uitvoeren van basketball projecten. Om dit soort activiteiten uit te voeren hebben we echter meer en kwalitatief goed opgeleid kader en vrijwilligers nodig en dat vraagt extra middelen.